:: บริการของเรา ::

Building Management โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Operation & Maintenance/ งานเดินเครื่องจักและบำรุงรักษาเครื่องจักร

2. Building Service

3. Renovation Work/ งานปรับปรุงระบบ

4. Building Inspection/งานตรวจสอบอาคาร

5. Periodical Service Maintenance

6. Building Diagnosis System/งานวิเคราะห์สภาพอาคารและระบบประกอบอาคาร

 

ขออภัยในความไม่สะดวก! กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

กรุณา ติดต่อสอบถามบริการของ NMC ที่หน้าติดต่อเรา

ขอบคุณครับ

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view