:: ตำแหน่งงานรับสมัคร ::

 วิธีการสมัคร :


  • Email
  • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท

 สวัสดิการ :

  • เครื่องแบบ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสประจำปี
 ชื่อผู้ติดต่อ :
คุณพัชรี วงษ์สันต์
 ที่อยู่ :
เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กทม. 10330
 Tel :
02-651-8170 - 3
  Fax :
02-651-8124
 E-mail :
hr_recruit@nmc.co.th

            ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน             

                                   

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view