:: กำจัดแมลง ::

ด้วยระบบบริหารจัดการ ควัน บริการอย่างครบวงจร บริษัท นันทวันแมเนจเม้นท์ จึงมีความพร้อม และ สามารถกำจัด สัตว์เล็ก และ แมลง ที่ไม่พึงประสงค์ ของท่านได้ ด้วยการบริการจัดการที่ถูกหลักจากบริษัท ที่มีประสบการณ์ในการดูแลอาคารมากกว่า 10 ปี


เป็นผู้ดูแลบริหารอาคารของท่าน


อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view