กิจกรรมของเรา -> กีฬาสีภายในบริษัท

                                    

  • ผู้บริหาร  NMC เป็นประธาน เปิด - ปิดงาน การแข่งขันกีฬาสีภายในบริษัท ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคี ให้กับพนักงานทุกท่าน และสร้างความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน และได้รู้จักเพื่อนหน่วยงานอื่นๆ ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้  โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้ให้พนักงานรู้จักการแพ้ รู้จักชนะ ในการร่วมแข่งขันกีฬา และทางผู้บริหาร MD มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันชนะของประเภทแต่ละกีฬา                       

  • การแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกีฬา วิ่งวิบาก บอลน้ำ ฟุตบอล ทำใ้ห้ชาว  NMC สนุกสนาน เพื่อเพิ่มกำลังกาย และ จัยในการทำงานต่อไป


  

  • ประธานมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศ ในการแข่งขันครั้งนี้
  •  ผู้บริหาร  NMC เป็นประธานกล่าว เปิดงาน เลี้ยงสังสรรค์ ของชาว NMC และเป็นเกียรติ์มอบรางวัลดีเด่นประจำปี 2556 ให้กับพนักงาน ( การทำงาน, กิจกรรม 5ส ) และจับของรางวัลแจกให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงกลางคืน ทำให้ชาว  NMC ตื่นเต้นในงานครั้งนี้ด้วย
  •  มีการแสดงในช่วงกลางคืนของพนักงาน แต่ละหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view