:: บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องกลด้วยกล้องเทอร์โมสแกน ::

     บริการถ่ายภาพอินฟราเรด ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องกลในอาคารโรงงาน พร้อมจัดทำรายงานภาพอินฟราเรดเทอร์โมสแกนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ของบริษัท

:: ประโยชน์ที่ได้รับ ::

1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ เช่น เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
2. ลดความเสียหายจากการที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
3. ลดความสิ้นเปลืองพลังงาน
4.เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบำรุงรักษา
5. เป็นหลักฐานในการขอลดเบี้ยประกันภัย
6. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
7. สามารถเตรียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้
8. ลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view