• 1. ช่างควบคุมระบบเสียง (AV) ประจำอาคาร Thai PBS
  2 อัตรา
  รายละเอียด
 • 2. Building Manager (ผู้จัดการฝ่ายอาคาร Thai PBS)
  1 อัตรา
  รายละเอียด
 • 3. ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)
  2 อัตรา
  รายละเอียด
 • 4. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Officer)
  2 อัตรา
  รายละเอียด
 • 5. ธุรการ Store Thai Obayashi Corp (รังสิต)
  3 อัตรา
  รายละเอียด
 • 6. ช่างเทคนิค ประจำอาคาร SCG รามอินทรา
  1 อัตรา
  รายละเอียด
 • 7. ช่างเทคนิคหน่วยงาน Sukishi (บางนา กม.19)
  3 อัตรา
  รายละเอียด
 • 8. หัวหน้าช่างเดินเครื่อง (Chief Technician)
  2 อัตรา
  รายละเอียด
 • 9. ช่างเทคนิค ประจำอาคาร Thai PBS
  5 อัตรา
  รายละเอียด
 • 10. เจ้าหน้าที่ธุรการ Thai-Obayashi หน่วยงาน NHK บ้านโพธิ์
  2 อัตรา
  รายละเอียด

  

_ ___________________________________________________________________ _

 

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view