:: งานปรับปรุงอาคารและสำนักงาน (Building and Office Renovation) ::

     บริษัทนันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้คำปรึกษา ออกแบบและรับจ้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่สำนักงานของลูกค้า พื้นที่เช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯมีบุคลากรที่มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ชั้น 10 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view