ช่างเทคนิคประจำอาคาร - Thai PBS (วิภาวดี)

สมัครงาน -> ช่างเทคนิคประจำอาคาร


สวัสดิการ :
 • เครื่องแบบ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
ตำแหน่ง :

      ช่างเทคนิคประจำอาคาร

อัตราที่รับ :
      2 อัตรา
เงินเดือน :

      ตามความรู้และประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน : • บำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ซ่อมบำรุง, ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น
  ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบห้องเย็น, ระบบปั้ม, ระบบดับเพลิง
  ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ
สถานที่ปฏิาัติงาน :      ตำบบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, สาขาเครื่องกล หรือช่างอุตสาหกรรม 
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความพร้อมในการเอารับการฝึกอบรมในสาขาวิชาช่างได้
 • สามารถทำงานเป็นกะ, และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์เรื่องเระบบไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, หรือเครื่องกล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Tags : ช่างเทคนิคประจำอาคาร

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view