ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)

สมัครงาน -> ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)

สวัสดิการ :
 • เครื่องแบบ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
ตำแหน่ง :

       ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)

อัตราที่รับ :
       2 อัตรา
เงินเดือน :

       ตามความสามารถและประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

 • เดินเครื่อง และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ
สถานที่ปฏิาัติงาน :        อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศชาย อายุ 24  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน, อาคารโรงงาน หรือ ระบบ Facilities ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ผ่านการเกณพ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

Tags :

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view