ช่างเทคนิค ประจำอาคาร (พระราม 3)

สมัครงาน -> ช่างเทคนิค ประจำอาคาร (พระราม 3)

สวัสดิการ
 • เครื่องแบบ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
ตำแหน่ง :
      ช่างเทคนิค ประจำอาคาร (พระราม 3)
อัตราที่รับ :
      5 อัตรา
เงินเดือน :
      ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน : • ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน
 • เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกลและระบบสื่อสาร
 • ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิาัติงาน :

      แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :


 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า , ช่างยนต์ , ช่างกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.-ปริญญาตรี ด้านระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้ ( มีค่ากะและค่าล่วงเวลา ) 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรต่องานในอาชีพ
 • มีทักษธการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel เบื่องต้น
 • เคยผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างานและบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีที่พักฟรี-กรณีเข้ากะได้

Tags :

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view