พนักงานขับรถผู้บริหาร - Thai Obayashi (บางใหญ่, บางบัวทอง)

สมัครงาน -> พนักงานขับรถผู้บริหาร - Thai Obayashi (บางใหญ่, บางบัวทอง)


สวัสดิการ
 • เครื่องแบบ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
ตำแหน่ง :
    พนักงานขับรถผู้บริหาร - Thai Obayashi (บางใหญ่, บางบัวทอง)
อัตราที่รับ :

    2  อัตรา

เงินเดือน :
    ตามมาตรฐานบริษัท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :         บริษัทฯต้องการขยายงานอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นต้องจัดหาพนักงานขับรถเพื่อบริการให้กับผู้บริหารคนไทย
    จำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ซึ่งมีลัษณะงานดังพอสังเขปดังนี้
 • รับส่งผู้บริหารคนไทย
 • รับผู้บริหารคนไทย เวลา 05.00 - 7.00 น. ส่ง สำนักงานใหญ่(ราชดำริ) ตรวจงานตาม หน่วยงานต่าง ๆ
  ในเขต กรุงเทพ, ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรม
 • นายเลิกงานโดยประมาณ 20.00 - 24.00 น. (แล้วแต่งานในความรับผิดชอบของนาย) และตีกอร์ฟวันหยุด
  หรือตรวจงานในวันหยุด
 • ทำงานวันเสาร์ เว้น เสาร์
 • มีค่าทาง, ค่าแท๊กซี่, ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยขยัน และค่าที่พักต่างจังหวัด
สถานที่ปฏิาัติงาน :

      อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร :


 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • ระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า ม. 3
 • อาศัยอยู่ใกล้บ้านพักนาย
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ไม่ดิ่มสุรา, ไม่สูบบุหรี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีมอเตอร์ไซต์จอดบ้านนายได้

Tags :

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view