SUKISHI KITCHEN & WAREHOUSE

SUKISHI KITCHEN & WAREHOUSE

โรงงานแช่แข็ง และ สำนักงาน SUKISHI KITCHEN & WAREHOUSE

  • เจ้าของอาคาร บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร ถนนบางนา กม.25 จังหวัด สมุทรปราการ
  • ประเภทอาคาร โรงงานแช่แข็ง และ สำนักงาน

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view