อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

  • เจ้าของอาคาร บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด
  • ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ
  • ประเภท อาคารสำนักงาน และ พลาซ่า

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view