อาคารเอราวัณ

อาคารเอราวัณ

อาคารเอราวัณ

  • เจ้าของอาคาร บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด
  • ที่ตั้ง ถนน เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ
  • ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน และ พลาซ่า

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view