อาคารสำนักงานและโรงงานของ บจก.ซันซุยชะ (ประเทศไทย)

อาคารสำนักงานและโรงงานของ บจก.ซันซุยชะ (ประเทศไทย)

อาคารสำนักงานและโรงงานของ บจก.ซันซุยชะ (ประเทศไทย)

  • เจ้าของอาคาร บริษัท ซันซุยชะ จำกัด
  • ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ประเภทอาคาร สำนักงาน และ โรงงาน

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view