อาคารสำนักงาน บริษัท เคไลน์(ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสำนักงาน บริษัท เคไลน์(ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสำนักงาน บริษัท เคไลน์(ประเทศไทย) จำกัด

  • เจ้าของอาคาร บริษัท เคไลน์(ประเทศไทย) จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุุงเทพ
  • ประเภทอาคาร ห้องสำนักงาน

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view