สำนักงาน และ ห้องซ่อมบำรุงสายการบิน All Nippon Air

สำนักงาน และ ห้องซ่อมบำรุงสายการบิน All Nippon Air

สำนักงาน และ ห้องซ่อมบำรุงสายการบิน All Nippon Airways

  • เจ้าของอาคาร บริษัท สายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ จำกัด
  • ที่ตั้ง ถนน สีลม เขต บางรัก กรุงเทพ
  • ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน และ ห้องซ่อมบำรุง

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view