ห้องพักรับรองผู้โดยสาร(ซากุระเล้าจ์)Japan Airlines

ห้องพักรับรองผู้โดยสาร(ซากุระเล้าจ์)Japan Airlines

ห้องพักรับรองผู้โดยสาร(ซากุระเล้าจ์)Japan Airlines

  • เจ้าของอาคาร บริษัท เจแปน แอร์ไลน์ จำกัด
  • ที่ตั้ง สนามบินสุวรรณภูมิ
  • ประเภทอาคาร ห้องพักรับรองผู้โดยสาร

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view