อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดา

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดา

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดา


  • ที่ตั้งอาคาร ถนน รัชดาภิเษก เขตคลองเตย
  • เจ้าของอาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view