ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งวัฒนะธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งวัฒนะธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งวัฒนะ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

  • เจ้าของอาคาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร ถนน แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
  • ประเภทอาคาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view