ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แล ะคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


  • ที่ตั้งอาคาร ถนน พหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • เจ้าของอาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน และ ห้องวิจัยทดลอง

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view