อาคารสำนักงานใหญ่ บจ.ปูนซีเมนต์ไทย

อาคารสำนักงานใหญ่ บจ.ปูนซีเมนต์ไทย

อาคารสำนักงานใหญ่ บจ.ปูนซีเมนต์ไทย


  • ที่ตั้งอาคาร ถนน ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพ
  • เจ้าของอาคาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  • ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view