พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1และ2

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1และ2

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1และ2

  • เจ้าของอาคาร กองวัฒนธรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จำกัด
  • ที่ตั้ง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
  • ประเภทอาคาร พิพิธภัณฑ์ สำหรับเด็ก

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view