สนามทดสอบยางรถยนต์ Thai Bridgestone

สนามทดสอบยางรถยนต์ Thai Bridgestone

สนามทดสอบยางรถยนต์ Thai Bridgestone

  • เจ้าของอาคาร บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร อาคารสำนักงานและสนามทดสอบยางรถยนต์
  • ที่ตั้ง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view