อาคารตรีเพชรอีซูซุบริการ ศูนย์บริการพุทธมณฑล

อาคารตรีเพชรอีซูซุบริการ ศูนย์บริการพุทธมณฑล

อาคารตรีเพชรอีซูซุบริการ ศูนย์บริการพุทธมณฑล

  • เจ้าของอาคาร บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร ถนนบรมราชชนนี(ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ประเภทอาคาร ศูนย์บริการดูแลและตรวจสอบรถยนต์

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view