บ้านพักและสถานที่จัดแสดงงานศิลปะบ้านอิงค์ธเนศ

บ้านพักและสถานที่จัดแสดงงานศิลปะบ้านอิงค์ธเนศ

บ้านพักและสถานที่จัดแสดงงานศิลปะบ้านอิงค์ธเนศ

  • เจ้าของอาคาร -
  • ที่ตั้งอาคาร ถนนเสรีไทย กรุงเทพ
  • ประเภทอาคาร บ้านพัก และ สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view