SCG Experience

SCG Experience

SCG Experience

  • เจ้าของอาคาร บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
  • ที่ตั้ง ซอยลาดพร้าว 87 เขตบางกะปิ กรุงเทพ
  • ประเภทอาคาร ศูนย์แสดงและให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบตกแต่งบ้าน

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view