อาคารสำนักงานและโรงงานของ siam kubota corporation

อาคารสำนักงานและโรงงานของ siam kubota corporation

อาคารสำนักงานและโรงงานของ siam kubota corporation

  • เจ้าของอาคาร บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี
  • ประเภทอาคาร อาคารโรงงาน และ สำนักงาน

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view