หอพัก บริษัท ยาคูลท์ เซลส์(กรุงเทพ) จำกัด

หอพัก บริษัท ยาคูลท์ เซลส์(กรุงเทพ) จำกัด

หอพัก บริษัท ยาคูลท์ เซลส์(กรุงเทพ) จำกัด(พหลโยธิน)

  • เจ้าของอาคาร บริษัท ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพ) จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร ถนน พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพ
  • ประเภทอาคาร อาคารหอพัก

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view