หอพัก บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (หลักสี่)

หอพัก บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (หลักสี่)

หอพัก บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (หลักสี่)

  • เจ้าของอาคาร บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ
  • ประเภทอาคาร อาคารหอพัก

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view