อาคารตรีเพชรอีซูซุบริการ ศูนย์บริการจตุจักร

อาคารตรีเพชรอีซูซุบริการ ศูนย์บริการจตุจักร

อาคาร  ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จตุจักร

 

  • เจ้าของอาคาร บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร ถนน วิภาวดี เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ
  • ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน และ ศูนย์บริการ

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view