อาคารสำนักงานใหญ่ ยาคูลท์

อาคารสำนักงานใหญ่ ยาคูลท์

อาคาร สำนักงานใหญ่ ยาคูลท์

 

  • เจ้าของอาคาร  บริษัท ยาคูลท์ เซลส์(กรุงเทพ)จำกัด
  • ที่ตั้งอาคาร เขตพญาไท  กรุงเทพฯ

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view