อาคารนันทวัน

อาคารนันทวัน

อาคาร นันทวัน

 

 • เจ้าของอาคาร บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai  Obayashi Corp.)
 • ที่ตั้งอาคาร ถนน ราชดำริ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ
 • ประเภทของอาคาร อาคารสำนักงาน

  อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

   
    
  view