หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

  • เจ้าของอาคาร มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  • ที่ตั้งอาคาร สะพานผ่านฟ้า ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
  • ประเภทอาคาร อาคารจัดแสดงงานศิลปะ

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view