อาคาร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อาคาร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อาคาร หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

 

  • เจ้าของอาคาร มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  • ที่ตั้งอาคาร 939  ถ. พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • ประเภทอาคาร อาคารจัดแสดงผล งานศิลปะ และ ศูนย์การค้า

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view