มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร BU Diamond

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร BU Diamond

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร BU Diamond


  • เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
  • ที่ตั้งอาคาร  ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ประเภทอาคาร อาคารเรียน

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view