สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

:: ประวัติความเป็นมาของบริษัท ::

Nantawan Management Co., Ltd. : Building Management Service 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ 

                        " ผู้นำด้านบริหารงานอาคารและซ่อมแซม

                                     บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์และเครื่องจักรของอาคาร "

 

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด 

NANTAWAN  MANAGEMENT CO., LTD.

:: ความหมายและสัญญาลักษณ์ NMC ::

  สัญลักษณ์รูปชิ้นสี่เหลี่ยมๆที่พยายามเรียงตัวรวมกันเข้าจุดด้านในสุดเปรียบเสมือนการฟอร์มตัวของมวล อันได้แก่ ทรัพยากรบุคคลและวัตถุ

ทั้งหมดของบริษัท เพื่อก่อร่างสร้างตัวเป็นหนึ่งเดียว มุ่งหมายให้บริษัทของเราเป็นหนึ่งในวงการ

:: ทำไมต้อง NMC ::

 

          “ NMC จะเป็นบริษัทคุณภาพชั้นนำด้านธุรกิจบริหารอาคาร โดยมีการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีการบริหารจัดการ

     ที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยมี ความมั่นคงและเติบโต อย่างต่อเนื่องบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะ

     สร้างสรรค์ความน่าเชื่อถือในงาน บริการโดยจะพัฒนาคุณภาพงานอย่าง ต่อเนื่อง และ ดำรงรักษาไว้ซึ่งประสิทธิผลในงาน

     เดินเครื่องบำรุงรักษา ประสิทธิภาพการทำงานและ ความปลอดภัยสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความ

     พึงพอใจสูงสุดตลอดเวลา ”

          NMC.  ได้รับการรับรองคุณภาพ  “ ISO 9001 Version 2000 และ Version 2008 ”  ตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 

ซึ่งบริษัทได้ดำรงแนวทางขบวนการคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

ซึ่งจำกัดความได้ว่า   “ลูกค้าต้องได้รับความพึงพอใจจากงานบริการที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง”

       พร้อมกับการสนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุน

และควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง

OBAYASHI CORPERATION 

OBAYASHI FACILITY THAI OBAYASHI CORP., LTD.

 

       การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยการทำงาน ได้ด้านงานวิศวกรรมในส่วนของงานเดินเครื่อง งานบำรุงรักษาเครื่องจักร

รวมไปถึงการรับแจ้งซ่อมและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ให้ได้มากที่สุด

เราจึงเน้นคุณภาพของงานบริการ ให้ลูกค้า เชื่อมั่น และ มั่นใจ ที่จะให้เราดูแลอาคารของคุณตลอดไป...